Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul
  • Fakülte
  • Bölüm
  • + Öğrenci

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

“Üniversitenin gücü, arkasındaki güçte saklıdır…”

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” (VASEV) tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir. “Vatan Sağlık ve Eğitim Vakfı” arkasında önemli bir gücü barındıran itibarlı bir yapıdır. Kurulduğu 1974 yılından bu yana büyüyerek gelişen, hizmet alanı geniş bir bölgeye yayılmış, Türkiye'nin özel sağlık hizmeti tarihinde önemli kilometre taşları olan Vatan Hastaneleri, Alman Hastanesi ve İtalyan Hastanesi gibi özellikli ve tarihi misyonu olan hastaneler ve bütününde Universal Sağlık Grubu Yeni Yüzyıl Üniversitesinin sağlık alanında iddiasını göstermek açısından önemli.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nin bu bağlamda amacı, kardeş kurumlarının sağlıkta yaptığı gibi eğitimde bir küresel referans haline gelebilmek.

 

KURULUŞ AMACI, MİSYONU VE VİZYONU

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Üniversite, Dünyadaki gelişmeleri gözeterek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitimli işgücünün yetiştirilmesinde kendisini görevli görmektedir. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla devlet kurumları, özel sektör ve sivil toplum kurum ve kuruluşları gibi paydaşlarla işbirliği içinde farklı disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

Vizyonu; küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirmek, yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebilen bir üniversite konumuna ulaşmak ve her tür bilimsel etkinlikte işbirliği aranan bir mükemmeliyet merkezi ve araştırma - geliştirme kurumu olmaktır.

 

NİTELİKLİ EĞİTİM KADROSU

Üniversite kuruluşundan itibaren başarılı çalışmalarıyla alanında isim yapmış yerli ve yabancı güçlü bir eğitim kadrosuna sahiptir. Üniversitede 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Kurum içinden ve dışından olmak üzere 109 profesör, 41 doçent, 222 doktor öğretim üyesi, 214 öğretim görevlisi ve 92 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 678 akademisyen ile eğitim ve öğretim verilmektedir.

 

FARKLI DİSİPLİNLERDE EĞİTİM OLANAĞI

Üniversite bünyesinde 10 Fakülte, biri sağlık alanında olmak üzere 2 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü bulunmakta olup, 27 lisans programı, 6 sı ikinci öğretim olmak üze 25 ön lisans ve 32 lisansüstü program ile farklı disiplinlerde eğitim olanağı sunulmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi’nin ‘’İngiliz Dili ve Edebiyatı’’ ve ‘’İngilizce Mütercim Tercümanlık’’ bölümleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün eğitim dili İngilizce olup, diğer programlarımızın eğitim dili Türkçe’dir. Öğrencilere isteğe bağlı olarak İngilizce Hazırlık Programında eğitim alma imkanı da sunulmaktadır.

 

Çift Anadal ve Yan Dal Yapma Fırsatı

Öğrenciler gerekli koşulları yerine getirerek kendi eğitim gördüğü bölüm ya da fakülte dışında bir fakültede ve bölümde isterlerse Çift Anadal (ÇAP) programlarına katılarak çift diploma alma olanağına sahip olabilirler. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren aynı olanak, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz için de uygulanmaktadır.

Öğrenciler, isterlerse ve gerekli koşulları yerine getirerek bir başka bölümde ya da programda uzmanlık kazandıran “Yandal” Programına da katılarak ikinci bir alanda uzmanlık sertifikası alabilirler.

 

Yurt Dışında Eğitim Olanağı

Üniversite, kuruluşunun ilk yılında Erasmus Charter’ı almıştır. Dolayısıyla, öğrencilerimiz lisans eğitimi sırasında Erasmus Programı çerçevesinde Avrupa’nın 46 ülkesinde bir ya da iki dönem eğitim görme olanağına sahiptirler. Aynı şekilde akademisyenler ve idari personeli de bu programdan yararlanarak uluslararası düzeyde Üniversitemizi ve ülkemizi yurt dışında temsil etme, ders verme ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilirler. Sayıları giderek artan bu ülkeler ve üniversiteler, üniversite web sitesinin ERASMUS sayfalarında ayrıntılı olarak görülebilir.

Üniversite ayrıca 3 ülke üniversiteleriyle “İyi Niyet Anlaşması” (Momerandum of Understanding) imzalamıştır.

 

Öğrenci Kulüpleri

Üniversite ilk yılında itibaren öğrencilerin ilgi alanlarına bağlı olarak, sayıları çeşitlenerek artan öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle 49 öğrenci kulübü, farklı alanlarda faaliyet göstermektedir.